HALLSBERGS

SLÄKTFORSKARKLUBB

Hallsberg Genealogical Society (in the province of Närke)

Senast uppdaterad 2022-07-11

Hallsbergs Släktforskarklubb är en ideell förening som bildades i november 1983 och har till syfte att främja släktforskning i

Hallsbergsbygden genom att: Skapa kontakt mellan aktiva släktforskare  Intressera nybörjare för släktforskning

 Sprida kunskap om släktforskning som ideell rörelse, kulturfaktor och vetenskap.

FÖRENINGENS ADRESS: c/o Sekreteraren Birgitta Edholm, Västra Storgatan 7 B, 694 30 Hallsberg.
tel. 070-0336825, E-post:
birgitta.edholm@telia.com

 

Vår verksamhet Folkdräkter i Närke Kurser Glimtar från vår verksamhet
Kommande program Böcker om orgelbyggare Länkar

Vi är medlemsförening i

www.genealogi.se

en organisation som verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap.